OCENENIA

Súťaž je medzinárodná a filmy sa môžu prihlasovať z celého sveta. Pre slovákov a čechov je možnosť prihlásiť sa okrem kategórií s medzinárodnou účasťou aj do samostatnej sekcie Najlepší česko-slovenský krátky film.

OCENENIA
Najlepší celovečerný hraný film
Najlepšia krátka filmová dráma
Najlepšia krátka filmová komédia
Najlepší krátky filmový dokument
Najlepší krátky animovaný film
Najlepší študentský krátky film
Najlepší videoklip
Najlepší trailer
Najlepší česko-slovenský krátky film
Najlepší experimentálny film
Najlepší krátky film v žánri: Thriller/Sci-fi/Horror/Fantasy

INDIVIDUÁLNE OCENENIA
Najlepší režisér krátkeho filmu
Najlepší herecký výkon v krátkom filme
Najlepší režisér dlhometrážneho filmu
Najlepší herecký výkon v dlhometrážnom filme
Najlepší kameramanský výkon
Najlepší režisér prvého filmu
Najlepší producent

SCENÁRISTICKÉ OCENENIA
Najlepší scenár krátkeho filmu
Najlepší scenár dlhometrážneho filmu