PRAVIDLÁ A PODMIENKY FESTIVALU


1. Všetky filmy, ktoré nie sú v slovenskom alebo českom jazyku musia mať titulky v angličtine.
2. Košice International Monthly Film Festival (ďalej len KIMFF) je filmový festival so živým premietaním.
3. Festival nevracia poplatky. Všetky vstupné sú nevratné.
4. Príjmame viac filmov od toho istého predkladateľa. Ku každej prihláške musí vyť priložené samostatné podanie a samostatný vstupný poplatok.
5. Všetky víťazné filmy dostanú vavríny a certifikáty na požiadanie.
6. Prihláľka bude prijatá prostredníctom partnerov na predklanie žiadostí a prostredníctom formulára na prihlásenie.
7. Všetky vybrané filmy budú vyžadovať HD formát filmu podľa požiadavky festivalu na účely premietania prostredníctom Dropboxu alebo WeTransferu.
8. Rozhodnutie porotcov je konečné a nemenné.
9. Organizátori festivalu nezodpovedajú, ak film nebude premietaný z dôvodu problému s formátom filmu.
10. Festival má právo ponechať si kópie každého filmu a materiálu zasielaného ako súčasť našej festivalovej knižnice a môžu byť premietané na účely vzdelávania, propagácie, povedomia a komerčných účelov.
11. Každý účastník súhlasí so živým premietaním svojho filmu v rôznych miestach Slovenskej republiky a v rámci propagácie KIMFF.
12. Ukážky z filmov zasielané na KIMFF môžu byť uvedené na Slovensku /TV, miestne média, internet, propagačné účely/.
13. Predložené filmy musia byť originálnym dielom účastníka a nesmú porušovať autorské práva ani iné práva tretích strán. Účastníci súhlasia s tým, že získali všetky potrebné autorské práva týkajúce sa hudby, zvuku a obrázkov atď., ktoré sa objavujú vo filme.
14. Účastníci súhlasia s tým, že organizátor KIMFF nezodpovedajú za žiadne porušenie autorských práv zo strany vás alebo vašich filmov.
15. Organizátori KIMFF si vyhradzujú právo na zmenz, zrušenie alebo zmenu harmonogramu dátumov, miesta konania, cien a kategórií bez súhlasu alebo informácií pre súťažiacich.
16. Organizátori si vyhradzujú právo neudeliť žiadnu alebo všetky ceny.
17. Rozhodnutie vedenia je konečné.
18. Žiadateľ súhlasí s tým, že si prečítal a prijal pravidlá účasti na KIMFF.