AKO PRIHLÁSIŤ FILM


UZÁVIERKY

September - 30.september 2019
October - 31.október 2019
November - 30.november 2019
December - 31.december 2019
Januar - 31.január 2020
Februar - 29.február 2020
March - 31.marec 2020
April - 30.apríl 2020

ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL - 27.Máj 2020 Kino Úsmev, Košice