Anotácie premietaných filmov

V .pdf prílohách nájdete jednotlivých víťazov rôznych kategórií. V slovenskej verzii neuvádzame individuálne kategórie. Ak máte záujem vedieť kto ich vyhral, môžete si prepnúť na anglickú verziu.